(ქუთუთომ წამწამები მოიმარჯვა...)

 

ქუთუთომ წამწამები მოიმარჯვა. 
გუგებმა _ ფერთა პალიტრა.
მე შენ დაგხატე.