(ავად ზიზინებს ცარიელი მაცივარი...)

 

ავად ზიზინებს ცარიელი მაცივარი
ცოლის დუმილში.
რა შორია ჯერ სიკვდილამდე.